Anna (2022) ซับไทย

Now showing: 6 END

Latest episode: 654

Country: South Korea

Director: Lee Joo Young

Actors: Bae SuzyJung Eun ChaeKim Joon HanKim Jung YoungKim Soo JinPark Ye Young

Genres: Drama

0/ 5 0 votes
Server #1
Server #2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Movie plot

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่หมุนรอบตัวละครยูมี ยูมีมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคม เป็นผู้ป่วยที่มีนิสัยโกหกและเชื่อในโลกสมมติที่ไม่เป็นความจริง เริ่มต้นจากการโกหกเล็กๆ น้อยๆ เธอได้ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นอย่างสมบูรณ์และใช้ชีวิตที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ฮยอนจูเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตของเธอ ถือตัวเองเหนือใครๆ ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเมตตาหรือความอาฆาตพยาบาท เธอมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับยูมี จีฮุนเป็นสามีของยูมีที่มีความทะเยอทะยานและมีอนาคต จีวอนเป็นรุ่นพี่ที่ไว้ใจได้ คนเดียวที่ยูมีไว้ใจ

Show less...