อลวนคนไอที 2021

Now showing: 40 END

Latest episode: 40END3938

Actors: Anson Qiu Gao Zhi Ting Huai Wen Wen Sheng Xu Lu Yu Chen

Genres: Drama, romance

0/ 5 0 votes
Server #2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40END
Movie plot

เกี่ยวกับกลุ่มเด็กรวยรุ่นที่ 2 นำความกระตือรือร้นและความปรารถนามาสู่ที่ทำงาน แต่ความเป็นจริงที่โหดร้าย ประสบการหลอกลวง การแก้แค้น เงาของครอบครัว สิ่งล่อใจ การทรยศ แต่ยังคงยึดมั่นในอุดมคติ พยายามต่อสู้ ทลายสายสัมพันธ์ สร้างเรื่องราวบนความสมจริงที่สดใส

Show less...